BEOORDELINGSCRITERIA

Wanneer is iemand een goede ondernemer? Dat is niet eenvoudig te bepalen. Om kandidaten met elkaar te kunnen vergelijken,  zijn criteria nodig.

een klankbordgroep toetst op:

  • Missie, visie
  • Bedrijfseconomisch succes
  • Onderscheiden vermogen (creativiteit, kwaliteit, ...)
  • Goed werkgeverschap
  • Maatschappelijke betrokkenheid, duurzaam ondernemen

Daarnaast zijn van belang:

  • Dat de ondernemer zich houdt aan wet- en regelgeving
  • Dat de ondernemer minimaal 5 jaar actief is vanuit Bernheze
  • (Eventueel) een bijzondere mijlpaal.

Voor beide titels gelden dezelfde criteria, met dien verstande dat de JOP nog niet 5 jaar actief hoeft te zijn en dat diens maatschappelijke betrokkenheid nog tijd nodig kan hebben om zich verder te ontwikkelen.

PROCEDURE
© BBE 2019 | Realisatie Weerdenburg Web Works